Alan Bočkay      Alan je otec malej rodiny so psíkom. Má silný silný vzťah k domovine, prírode a kultúrnemu dedičstvu našich predkov. Pracuje ako informatik v medzinárodnej firme.

Primerane tomu rád investuje čas do zmysuplných činností ako socializácia(aj spoločenské hry), pobyt v prírode, ochrana životného prostredia, zveľadovanie kultúrneho dedičstva.

Napríklad sa zúčastňuje ako dobrovoľník na následujúcich typoch aktivít: 

 • čistenie a ochrana prírody, počas túry, ale aj organizovane, napríklad turistických chodníkov Malých karpát pri Pezinku či Krasňanoch, Nízkych Tatier pri Čertovici, Černovskej doliny pri Ružomberku, kde pomáhal aj s vernou obnovou pôvodných senníkov na bývalých pasienkoch pre využitie turistami ako provizorný nocľah so zachovaním pôvodnej funkcie senníka.
 • priebežné čistenie životného prostredia priamo v Trnave a jej prírode napríklad aj počas prechádzok či venčení psa.
 • obnova zrúcanín hradov a zámkov Slovenska, ako hrad Biely Kameň vo Svätom Jure, Plavecký Hrad na Záhorí, Dobrovodský hrad, či Revište pri Žarnovici
 • zalesňovanie sadením stromčekov v lesoch Malých Karpát pri Pezinku, či Limbachu
 • ďaľšie dobrovoľnícke aktivity ako napr. obnova plota školy na Jiráskovej

V Trnave by chcel zamerať na:

 • zrušenie súčasne zavádzanie bezohľadnej parkovacej politiky a postupné riešenie premyslenejším spôsobom aj pomocou efektívnejšej mhd a záchytných parkovísk s úmyslom udržať prívetivosť Trnavy aj voči turistom a cezpolným obyvateľom dochádzajúcim za prácou
 • zlepšiť dostupnosť nájomných bytov pre občanov Trnavy ďaľšou výstavbou
 • rozvoj zelene + ochrana s ohľadom na spoločenský prínos, voľnočasové aktivity a predovšetkým posilniť aj pôvodnú druhovú skladbu
 • rozvíjanie priestorov pre spoločenské spolužitie ako ihriská pre všetky vekové kategórie
 • zlepšiť dostupnosť priestorov pre vyhradené venčenie a trénovanie psov
 • podporovanie k prírodným hodnotám ako napr. vytvorenie riadnej botanickej záhrady s funkciou poriadneho parku
 • zveladovanie mesta aj s ohladom na historicky odkaz a turisticku atraktivitu okrem iného aj obnovou zanedbaného historického majetku mesta
 • ďalej pracovať na zlepšovaní úrovne komunikácie medzi mestom a občanom
 • rozvíjať cykloturizmuz, občiansku mobilitu a bezpečnosť podporovaním rozvoja siete chodníkov + cyklochodníkov k okolitým obciam a ďalej