Bc. Dominika Paveleková, Dis.Art

           Dominika Paveleková sa venuje tancu a kultúrnym podujatiam už dlhé roky. Pracuje, ako lektorka tanca detí mládeže a dospelých a každoročne organizuje veľké tanečné vystúpenia. Venuje sa aj dobrovolníckym činnosťiam  ku ktorým patrí údržba zelene , tanečné workshopy pre znevýhodnené skupiny a animačné programy pre deti počas kultúrnych podujatí. 

Neustály príval nápadov ju sprevádza na kažkom kroku a rada by svoje nápady   pre Trnavu realizovala. 

                 Dominika vyštudovala Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave a UKF  v Nitre, v odbore Hudobno-dramatické umenie. Počas školy a po škole získala mnoho skúseností s tvorbou  podujatí  a prácou s ľudmi. Trnava je pre ňu srdcová záležitosť a rada by,  ako poslankyna  mestského zastupitelstva prispela svojimi nápadmi a víziami k  budovaniu a zvelaďovaniu mesta a komunitných vzťahom medzi občanmi. 

Dominika by chcela tvoriť:

- Kultúrne podujatia v meste pre všetkých (deti, mládež, dospelých aj seniorov) a inštitúcie bez rozdielu.

- Vytvoriť novú kultúrnu platformu pre všetky inštitúcie  v oblasti tanca a športu pre ich realizáciu. Podporiť tanec a šport v meste pre všetkých bez rozdielu.

- Vytvoriť priestor a akcie pre tvorbu komunít v meste.

- Priestor pre relax, stretávanie a sebarealizáciu seniorov. 

- Jedlé náučné chodníky pre deti (prvý sa už realizuje v areály bývalej ZŠ na Mozartovej č.10).

- Spájanie generácií.

- Detské prírodné ihriská plné zelene a tieňa.