ČLÁNKY

 


Vytvoríme Trnavský fond solidarity, ktorý bude slúžiť na zmiernenie dopadov ekonomickej
a energetickej krízy pre najzraniteľnejších občanov Trnavy.

V Trnave na Mozartovej ulici č.10 sa nachádza budova bývalej ZŠ Mozartova s veľkorysým areálom, kde sa v priebehu posledných rokov samovolne sformovalo veľké kultúrno-športové osvetové centrum. Pokial je nám známe, je jediné na Slovensku.

V mestskom majetku je mnoho budov , ktoré dlhodobo chátrajú. Radi by sme spolu s vami tieto budovy oživili, preto ponúkame možnosť pre malých podnikateľov či tvorivých ľudí, vrátiť život do opustených, no krásnych budov. Formou prenájmu mestských priestorov a kompenzácie nákladov spojených s rekonštrukciou konkrétnych priestorov si pomôžeme...