Jakub Mišek

     

     Aké jednoduché je pre nás opísať iných, a aké náročné zasa definovať samých seba. Som rodený Trnavčan. Svoj život venujem hlavne práci s ľuďmi cez vlastné remeslo. Veľkou záľubou a mojou vášňou sú dejiny Slovenska, osobitne história Trnavy. Rovnako sa zaoberám kultúrou a ľudovou tvorbou, ako živému dedičstvu a odkazu našich predkov, od piesní, architektúry, odevu, či tradícií a obyčajov. Veľmi podstatnou a neoddeliteľnou súčasťou môjho života je príroda.

        Životné prostredie je dôležité ponímať ako komplex prostredníctvom, ktorého je mojou snahou a vôľou vytvoriť opäť nielen prienik medzi generáciami, spätosť s prírodou, potravinovou sebestačnosťou, vnášanie pôvodnej flóry a fauny do každodenného života, teda do miest podľa územia v ktorom žijeme, ale i inšpirovať spoločenstvo ľudí cez vlastný príklad a byť tak zmenou, ktorú si prajem vo svete uzrieť. Svoj voľný čas venujem najmä aktívnemu športovaniu, vlastnej tvorbe umenia, som vášnivý čitateľ kníh, obľubujem divadlo a mojou najdôležitejším pilierom môjho života je folklór....