Kultúrno-športové osvetové centrum


V Trnave na Mozartovej ulici č.10 sa nachádza budova bývalej ZŠ Mozartova s veľkorysým areálom, kde sa v priebehu posledných rokov samovolne sformovalo veľké kultúrno-športové osvetové centrum. Pokial je nám známe, je jediné na Slovensku.

Momentálne sa v centre nachádza viac ako 10 prevádzok zameraných na kultúru, tanec, šport a osvetové činosti. Nájdete tu aj centrum včasnej intervencie, knižnicu, či stacionár pre hendikepovaných. Toto miesto má obrovský potenciál aj do budúcna a my by sme ho radi rozvíjali.

Naše nápady pre rozvoj tohto jedinečného projektu sú napríklad:

  • Vybudovanie materskej školy s 3 triedami
  • vonkajšie detské prírodné ihrisko plné zelene
  • Relax zóna pre seniorov a milovníkov oddychu
  • Mestská klubovňa pre všetky vekové kategórie
  • Jedlý náučný chodník pre deti
  • Multifunkčný ateliér s pódiom a kapacitou cca 130 miest na sedenie (Ktorý bude slúžiť aj pre súčasných užívateľov.)

Toto centrum sa formovalo postupne ľudmi nezávislými od seba, do ktorého mesto vôbec nezasahovalo. Keď sme zistili, čo toto miesto ukrýva, chceli sme sa spojiť aj s mestom a rozvíjať toto centrum ďalej .

Bohužiaľ mesto s nami spolupracovať nechcelo a jediná odpoveď bola: ,,Táto budova sa bude búrať." Informácia zaznela priamo od primátora Petra Bročku a následne aj na stretnutí VMČ od poslanca p.Uhlíka.

Je to pritom budova , kde sa už teraz týždenne vystrieda viac ako 1000 ľudí - tvorivých detí, mládeže, dospelých aj seniorov.

Zarazila nás táto reakcia, nakoľko mesto teraz realizuje projekt Reštart telovýchovy, no centrum ktoré ponúka takéto aktivity a funguje už dlhodobo na Mozartovej 10 chce zbúrať.

Nerozumieme prečo? Môžeme si len domýšľať ....

Bývalá budova ZŠ Mozartova, po novom už Kultúrno-športové osvetové centrum je majetkom mesta. Sme toho názoru, že budova si zaslúži rekonštrukciu a nie búranie, nakoľko táto budova je konštrukčne rovnaká ako okolité školy a postavená približne v rovnakom období. Preto sme sa rozhodli spolu s tvorivým tímom túto budovu rozvíjať a iniciovať jej kompletnú rekonštrukciu.