Rozhovor s Matejom Lančaričom - Kandidátom na primátora Trnavy

06.10.2022

Prečítajte si rozhovor Mateja Lančariča s Petrom Briškom ( redaktorom MY Trnavské noviny )

V prvom rade ma zaujíma, prečo ste sa rozhodli kandidovať, čo vás k tomu viedlo?

Viedol ma k tomu dlhoročný záujem o naše mesto, o jeho rozvoj a budúcnosť. Zúročiť chcem svoje dlhoročné skúsenosti z komunálnej politiky, kde pôsobím od roku 2010. Rád pracujem s ľuďmi a teší ma, keď im môžem pomôcť s ich malými aj veľkými problémami. Vnímam, že Trnave začína spôsobovať výrazné problémy neudržateľný a nedostatočne regulovaný rozvoj mesta, nakoľko vedenie mesta a mestské zastupiteľstvá robia developerom veľké ústupky a úľavy, pre ktoré v nových zónach nebudujú adekvátnu dopravnú - občiansku - sociálnu infraštruktúru a vybavenosť. Na to začína čoraz viacej doplácať celá Trnava a jej obyvatelia. Ďalším z dôvodov je, že vedenie mesta nereaguje potrebnými opatreniami na súčasnú ekonomicko - energetickú krízu a infláciu ani v rámci kompetencií, ktoré má. Nerobí dostatočné úsporné opatrenia a Trnavčanov v tejto kríze zaťažuje neustále sa zvyšujúcimi poplatkami a daňami, čo už začína byť pre viaceré skupiny obyvateľov neúnosné. Považujem za potrebné zmeniť priority a ich financovanie v meste a začať mesto rovnomerne rozvíjať vo všetkých oblastiach a sférach, aby boli uspokojené potreby čo najväčšieho spektra Trnavčanov

So samosprávou máte veľa skúseností. V čom súhlasíte so súčasným vedením, respektíve, je niečo, čo sa robí dobre?

Áno, dobre sa v meste buduje cyklistická infraštruktúra, revitalizujú sa vnútrobloky, stavajú sa nové ihriská, zrekonštruovali sa niektoré ulice a iné. Mesto zároveň veľmi dobre robí svoj marketing, prezentuje investície, ktoré sa v meste spravili a posilňuje svoje identitu

Vedeli by ste na niečo z toho nadviazať? (v prípade vášho úspechu)

Na všetko dobré a pozitívne, čo sa v meste robí, by som určite chcel nadviazať. Žiadny prospešný a rozumný projekt nemienim stopnúť, obzvlášť, ak sa do jeho prípravy už investovali peniaze. Rozbehnuté investície a projekty treba dotiahnuť do konca a popritom začať pripravovať nové

V čom naopak nie? Kde to vidíte inak? V čom by ste si razili vlastnú cestu?

Nesúhlasím v prvom rade so súčasným spôsobom komunikácie aktuálneho vedenia. Ak má niekto iný názor ako vy, mali by ste to dokázať prijať a nemôžte ho za to znevažovať, zosmiešňovať a zrovnať so zemou, ako parný valec. Musíte si uvedomiť, že viesť mesto znamená slúžiť ľuďom a preto sa k ním nemôžete správať arogantne a musíte dokázať zniesť aj kritiku, pretože v takejto funkcii nikdy nevyhoviete všetkým. Vyhraj voľby a môžeš všetko by nemal byť váš štýl vládnutia.

Určite sa nestotožňujem ani s tým, aké ústupky a úľavy robí súčasné vedenie mesta niektorým developerom. Napríklad majiteľ Cukrovaru mal pôvodne pred zahájením výstavby zrekonštruovať okolité križovatky, ktoré zaťaží, mal vybudovať nadchod pre chodcov ponad Rybníkovú a iné. Toto všetko mu záhadne odpustili, zmenili územný plán tak, že môže veselo stavať byty a vyvolané investície má riešiť, až keď dobuduje dvetisíce parkovacie miesto. Ďalším príkladom je zmena územného plánu v Orolskej záhrade, kde na pôvodne nezastavateľnej ploche pre zeleň povolili výstavbu polyfunkcie. V záhradkárskej osade za Linčianskou zase povolili výstavbu činžiakov pre developera na úkor dvadsiatich záhrad, ktoré budú zlikvidované. Navyše toto všetko sa tu developerom povoľuje častokrát bez budovania adekvátnej dopravnej a občianskej infraštruktúry. Takýmto príkladom je aj výstavba pri Kamenáči, na Peknom poli, na Prúdoch, v IBV Rybník, ale tu majú maslo na hlave aj predchádzajúce mestské zastupiteľstvá a vedenia

Aký je váš súčasný vzťah s primátorom Bročkom?

Pri vzťahu s primátorom Bročkom platí rovnica, že keď ho chválite a velebíte, tak s ním máte dobrý vzťah. Ak si ho ale opovážite za niečo hoci aj konštruktívne skritizovať a nesúhlasiť s ním, tak sa automaticky dostávate do nemilosti a začnete byť znevažovaní, osočovaní, prípadne ignorovaní. Ja keďže som nemienil robiť iba pritakávača, patrím v súčasnosti do tej druhej skupiny J (smiech)

Pred rokmi ste vystupovali spolu, potom sa to zmenilo? V čom bol pre vás hlavný problém?

Okrem toho čo som uviedol v predchádzajúcej odpovedi bol hlavný problém predovšetkým v komunikácii. O dôležitých veciach v meste nás častokrát neinformoval, napríklad keď sa rozhodol zažalovať City Arénu, ani len nás viceprimátorov o tom neinformoval, čo považujem za neakceptovateľné. My sme sa o tomto súdnom spore dozvedeli, až keď nám City Aréna poslala list, kde nám oznámili, že ich primátor zažaloval. Problém v komunikácii eskaloval čoraz viacej a evidentne ho má aj s mnohými ďalšími predstaviteľmi samospráv. Napríklad trnavský župan Viskupič mi hovoril a aj na sociálnej sieti napísal, že primátor mu rok nezdvihol telefón. Pani starostka z Bieleho Kostola sa nám sťažovala, že chcela s primátorom rokovať, aby sa nezrušila MHD do Bieleho Kostola a on ju odmietol prijať a komunikovať s ňou. Komunikácia s kolegami a občanmi je vo funkcii primátora zásadná vec a ak ju nezvládate, nemali by ste vykonávať takúto funkciu

Pôsobili ste aj vo funkcii viceprimátora, ako ste to zvládali?

Vždy som sa snažil s každým slušne komunikovať, nájsť spoločnú reč, nesprával som sa arogantne k svojim podriadeným. Keď som bol aj kritický, snažil som sa kritizovať problémy vecne a odborne, bez osobných útokov a urážok. Mojou výhodou vo funkcii viceprimátora bolo, že som bol už pred tým štyri roky poslanec a mnohé náležitosti a problémy som poznal. Ovládam som tvorbu rozpočtu, územné plánovanie, mnohé projekty mesta a problematiky mi boli už známe. S výsledkami svojej práce sa tu chváliť nebudem, to nech zhodnotia voliči

Politológ Lenč vás uviedol ako "jediného" reálneho vyzývateľa Petra Bročku. . Ako vnímate tento fakt?

S politológom Lenčom v tomto plne súhlasím. Faktom je, že v komunálnej politike pôsobím zo všetkých kandidátov najdlhšie, Peter Bročka sa pridal o štyri roky neskôr a po našej práci v samospráve ľudia vnímajú aj výsledky. Skúsenosti s prácou poslanca má aj kandidát M. Galbavý, ktorého ale ľudia v predchádzajúcich voľbách odmietli. Ostatní kandidáti nemajú s komunálnou politikou žiadne skúsenosti a neboli ani zamestnaní na meste. Objavili sa rok pred voľbami s veľkými bilbordami s veľmi nejasným financovaním, čo považujem za problém. Myslím si, že najskôr by si mali aspoň vyskúšať prácu poslanca, alebo sa na Meste zamestnať, aby získali nejaké skúsenosti a až následne uvažovať o kandidatúre na primátora

Členskú základňu máte hlavne, z pochopiteľných dôvodov, najmä na Prednádraží, ako sa budete snažiť zaujať aj zvyšok Trnavy?

Vždy som pracoval pre celú Trnavu a celú komunitu. Keď aj v zastupiteľstve za niečo hlasujete, napr. za rozpočet, tak schvaľujete rozpočet pre celé mesto a nielen pre Prednádražie. Ako viceprimátor v minulom volebnom období som sa snažil investície rozložiť rovnomerne do mestských častí, aby sa žiadna časť necítila ukrivdená. V aktuálnom období ale vidíme veľké rozdiely. Zo sídlisk sa robia najväčšie investície na Družbe, ale ostatné sídliská ťahajú za kratší koniec. V tomto volebnom období sa na Linčianskej alebo Prednádraží okrem polozapustených kontajnerov nespravilo nič, na Hlinách sa ani len nové kontajnery nespravili. Keď prídem na Linčiansku, na Hliny, na Podjavorinskú, na sídlisko na Špačinskej, na Hospodársku II mám pocit, akoby som sa vrátil v čase do roku 1989. Družba je na tom neporovnateľne lepšie. Je v tom určitý politický kalkul, keďže na Družbe žije najviac voličov. Primátor nielen tento, ale aj jeho predchodcovia, tam vždy pred voľbami mali tendenciu spraviť nejaké nové ihrisko, aby sa voličom zavďačili. Takéto nerovnomerné financovanie ale nie je správne, pretože obyvatelia z iných sídlisk a častí majú potom oprávnený pocit, že na nich mesto zabúda a cítia sa ukrivdení. Toto som postrehol najviac pri rozprávaní sa s ľuďmi na Kopánke, Linčianskej, Na hlinách, Na Špíglspáli, v Modranke, ale aj v iných častiach

Čo sú podľa vás najhorúcejšie problémy Trnavy?

Najväčšie problémy v Trnave nám začína spôsobovať bezbrehá a nedostatočne regulovaná výstavba v meste. Developeri tu stavajú a majú schválené stavať tisíce nových bytov a stovky rodinných domov, ale bez budovania adekvátnej dopravnej - občianskej a sociálnej infraštruktúry. Výsledkom sú preplnené cesty, dopravné zápchy, zapáchajúca kanalizácia v meste, nedostatok škôlok pre deti, nedostatok zariadení pre seniorov a podobne. Pôvodná socialistická infraštruktúra už prestala zvládať tento nápor, pretože nebola dimenzovaná na takúto výstavbu, na počty áut, ktoré v Trnave momentálne máme a ktoré vygenerovala aj nová výstavba. Ak k tomu pridáte zužovanie ciest na úkor cyklochodníkov, za osem rokov nepostavíte žiadnu novú cestu a autobusy vám v meste jazdia raz za hodinu, je logické, že dopravná a ďalšia infraštruktúra v meste vám začne kolabovať. Ak sa spoliehate na to, že nové cyklochodníky vám tieto problémy vyriešia, tak ste na omyle. Mnohí ľudia vám v zlom počasí alebo zo zdravotných dôvodov nepresadnú z auta na bicykel a nevyužijú ani autobus, ak im premáva raz za hodinu. Ďalším horúcim problémom je súčasná ekonomická a energetická kríza a to, že sa nevenuje dostatočná pozornosť efektivite narábania s finančnými zdrojmi mesta, hospodárnosti a úsporám. Príjmy mesta neustále rastú a preto nie je treba zvyšovať dane a polatky, ale treba šetriť, robiť vnútorné úspory a racionalizovať chod mesta

Môžete mi popísať skôr, vaše návrhy riešení, ako by sa dalo dospieť k zdarnému koncu... čo sa týka riešenia najhorúcejších problémov..

Veľmi odborne a pozorne sa treba venovať práci s územným plánom s víziou na 20 - 30 rokov dopredu. Do územného plánu a jeho regulatívov by sme v spolupráci s urbanistami a architektami chceli zakomponovať a schváliť jasné pravidlá a kritériá, ktorými sa developeri budú musieť pri výstavbe riadiť. Tak ako majú teraz pri určitom počte bytov povinnosť vybudovať aj adekvátny počet parkovacích miest, po novom by museli zabezpečiť v spolupráci s mestom aj adekvátny počet miest v materskej škole, základnej škole, adekvátne priestory pre vybudovanie zdravotného strediska, sociálneho centra pre seniorov, ako aj pre obchody, služby a kompletnú dopravnú a zelenú infraštruktúru v danom urbanistickom obvode. Ďalej treba celkovo zabezpečiť rozvoj MHD, zvýšiť frekvenciu spojov, zaviesť nové expresné linky, dobudovať nové zastávky MHD v nových obytných zónach, vrátiť MHD do Bieleho Kostola a Hrnčiaroviec, posilniť Modranku atď. Zároveň treba finančné prostriedky mesta rozumne investovať do dlhodobých projektov s návratnosťou a nie rozhadzovať a míňať

Čo patrí medzi vaše priority?

Ako som už načtol vyššie, medzi moje priority patrí doprava a prísnejšia regulácia výstavby, nakoľko aj kvôli novej výstavbe a zahusťovaniu nám autá v meste neustále pribúdajú. Treba sa intenzívne venovať aj rozvoju cestnej infraštruktúry, na ktorej budovaní sa musia začať adekvátne podieľať aj developeri. Treba im prestať robiť ústupky a úľavy a výstavbu v meste prísnejšie regulovať, vďaka čomu budú musieť developeri začať budovať adekvátnu infraštruktúru a nielen nové byty a domy. Prísnejšia regulácia pomôže riešiť mnohé problémy. Bezpodmienečne treba dobudovať miesta v materských školách, aby každé dieťa od troch rokov bolo prijaté. Výrazne nám stárne populácia v Trnave a preto treba veľkú pozornosť venovať seniorom, výstavbe nových zariadení pre seniorov a pod. Práve starobní, invalidní dôchodcovia, rodiny s deťmi, samoživitelia sa v tejto kríze stanú najviac ohrozenými skupinami, ktorým budeme musieť podať pomocnú ruku, nakoľko od štátu sa im adekvátna pomoc nedostáva. Aj preto chcem zriadiť Trnavský fond solidarity a vypracovali sme v našom programe opatrenia na zmiernenie dopadov energetickej krízy pre Trnavčanov aj pre Mesto Trnava. Mojou prioritou je aj výrazne zlepšiť komunikáciu medzi vedením mesta a občanmi a dôležité témy a zmeny v meste s občanmi slušne komunikovať v dostatočnom časovou predstihu a s možnosťou vyjadriť sa k plánovaným zmenám a projektom. V neposlednom rade bude mojou prioritou aj naďalej si uchovať svoju nezávislosť a zostať odolný voči nátlaku rôznych finančných, developerských a podobných skupín

Na čo, resp. na koho sa v posledných rokoch v Trnave zabudlo?

V Trnave sa od roku 2008 úplne zabudlo na výstavbu nových nájomných mestských bytov, na ktoré máme dlhé poradovníky. Toto mesto úplne rezignovalo na bytovú výstavbu a nové byty stavajú len developeri. Zabudlo sa na cestujúcich v MHD, ktorým spoje premávajú raz za hodinu, čo je pre krajské mesto nedostatočné. Ďalej sa zabudlo na motoristov a neustále pribúdajúci počet nových áut v meste generovaných novou výstavbou. To že sa zrekonštruovali niektoré socialistické cesty, nie je žiadny rozvoj, ale len bežná údržba ciest. Zabudlo sa na niektoré deti od troch rokov, ktoré nenájdu svoje miesto v preplnených škôlkach. Zabudlo sa na chorých ľudí čakajúcich od rána v dlhých radoch pred poliklinikou. Zabudlo sa na seniorov, ktorí z nízkych dôchodkov už nevládzu platiť faktúry, poplatky a potraviny. Zabudlo sa na zapáchajúcu kanalizáciu v meste. Zabudlo sa, že v dobrých časoch je potrebné v meste šetriť na zlé časy a nie plytvať. Zabudlo sa, že na mestskej ornej pôde si môžeme dopestovať vlastnú zeleninu a ovocie. Zabudlo sa na výsadbu izolačnej zelene a lesoparkov vôkol mesta, ktoré by nám zlepšili klímu v meste. Zabudlo sa na chátrajúcu Pracháreň, Emmerovu vilu, Tatrasklo, chátrajúce mestské meštiacke domy, ktoré sú prázdne a neprinášajú mestu nájom. Zabudlo sa na ošarpanú Mestskú športovú halu, na ošarpaný zimný štadión, na mnohé ošarpané budovy škôl a škôlok, zariadenia pre seniorov atď.

A ako by ste to zmenili, v prípade vášho zvolenia?

Čo sa týka výstavby nájomných mestských bytov, určite by som sa do toho pustil, nakoľko ide o návratnú investíciu a dá sa financovať aj z fondov. Výstavbu nových bytov s príslušnou vybavenosťou by som si vedel predstaviť na Prúdoch, kde mesto vlastní viaceré pozemky. Mesto pripravovalo aj projekt výstavby nových bytov na Kočišskom v minulosti, ten ale asi skončil v koši. Výstavba pri Ružindole bez dobudovaného obchvatu mi nepríde ako dobrý nápad, rovnako ani zahusťovanie existujúcich sídlisk. Čo sa týka mestského majetku a mestských budov, ktoré sú prázdne a nevyužité, treba im čo najskôr vdýchnuť nový život, o čom sa viac dozviete na našom webe, rovnako aj o riešeniach ostatných spomenutých problémov

Súčasnému vedeniu mnohí oponenti vyčítajú, že sa tu stavajú iba cyklochodníky. Ste dlhoročný poslanec, vidíte veci priamo....Ako to podľa vás je?

To, že sa v meste stavajú iba cyklochodníky, je taký prvoplánový predvolebný "hejt" niektorých kandidátov. Nie je to samozrejme pravda, pretože v meste sa budujú aj iné veci. Revitalizujú sa napríklad vnútrobloky, budujú sa nové ihriská, pribúdajú nové polozapustené kontajnery, obnovujú sa niektoré ulice, cesty, chodníky a iné

Ako vidíte zavádzanie rezidenčných zón? Je to niečo potrebné? Bolo to dobre pripravené?

Zavádzanie rezidenčných zón je síce dobrá myšlienka, ale radnica pri ich zavádzaní postupuje úplne opačne, ako by mala a v rozpore s Koncepciou rozvoja statickej dopravy v Trnave, ktorú dal P. Bročka vypracovať dopravným inžinierom v roku 2016, ale podľa nej nepostupuje. Treba si v prvom rade uvedomiť, že v rámci legislatívy je možné vyberať parkovné len na legálne vyznačených parkovacích miestach, ktoré sú v súlade s normou. Hlavný problém ale je, že na sídliskách a obytných zónach máme 2818 parkovacích stojísk, ktoré presne spočítali dopravný inžinieri pri spracovaní Koncepcie a tieto stojiská nie sú v súlade s normou. Ak spoplatníme celú Trnavu, čo je cieľom Lepšej Trnavy, tak v Trnave automaticky zrušíme týchto 2818 parkovacích miest, ktoré nie sú v súlade s normou a toto spôsobí v Trnave parkovací kolaps. Treba si zároveň uvedomiť aj to, že v rezidenčných zónach, kde sa doposiaľ zaviedlo parkovné, sa síce situácia s parkovaním dočasne zlepšila, ale to iba preto, lebo autá vodičov, ktorí mali platiť parkovné, sa presunuli o ulicu vedľa, kde sa parkovné zatiaľ neplatí. V momente, keď sa spoplatní celá Trnava, sa tieto autá vrátia na svoje pôvodné miesta a budú musieť tvrdo platiť, ale zároveň tým zrušíme 2818 miest, čo si nemôžeme dovoliť. Ak sa stanem primátor, rezidenčné parkovanie na sídliskách a obytných zónach zruším a zavediem ho až vtedy, keď tieto parkovacie miesta dobudujeme a zároveň vytvoríme záchytné parkoviská tak, ako to navrhli dopravní inžinieri v Koncepcii, podľa ktorej treba postupovať. Parkovné v zóne A chcem znížiť z 1,50 na 1 euro za hodinu, Zónu B a C ponechám ako je a rezidenčné parkovanie zatiaľ ponechám len v centre, na Podjavorinskej, lebo to je dosť uzavreté sídlisko v blízkosti City Arény a na Hospodárskej I, aby sídlisko nezneužívali cestujúci vlakom ako záchytné parkovisko

Čo doprava v Trnave, ako vnímate súčasné riešenie radnice s južným obchvatom?

S dopravou v Trnave je to z roka na rok horšie aj z dôvodov, ktoré som popísal vyššie. Južný obchvat budúce volebné obdobie určite hotový nebude, to treba občanom férovo povedať. Aj keby nám zajtra z neba padli peniaze na výstavbu, nebol by hotový skôr, ako o päť rokov. Momentálne mesto pripravuje projektovú dokumentáciu, pretože tá, ktorú predložila SSC, bola nepoužiteľná. Následne bude potrebné získať všetky povolenia, vykúpiť pozemky, vysúťažiť zhotoviteľa a až potom príde k samotnej realizácii. Tú má samozrejme financovať SSC a nie mesto

Čo premostenie stanice a vyriešenie lievika v podjazde pod železnicou? Nejde o príliš odvážny projekt?

Tento projekt mosta ponad železničnú stanicu nepovažujem vôbec za dobrý nápad, pretože všetka tranzitná doprava z mosta by vyústila na ulicu A. Hlinku, čo by spôsobilo na Špíglsáli a Prednádraží úplný dopravný kolaps. Ulica A. Hlinku, ktorá sa navyše končí značkou daj prednosť v jazde pred Študentskou ulicou, nie je vôbec dimenzovaná na takúto dopravu a nie je možné ju ani rozšíriť. Okolité úzke ulice sú na tom ešte horšie, tie jednosmerky by tam skolabovali. Lieviky popod železnicu máme dva a odľahčiť by ich dokázalo napojenie Spartakovskej cesty až na obchvat. Na toto by sa malo mesto sústrediť v spolupráci s developermi na Prúdoch a s VÚC

Ako sa dívate na revitalizáciu Kamenáča?

V tomto volebnom období sa v rámci revitalizácie Kamenáča nezrealizovalo nič, v predchádzajúcom, keď som bol viceprimátor, sme tam zrevitalizovali lužný les s náučným chodníkom a prepojili sme Kamenáč novou cestičkou so staničným parkom. Zamerať by som sa chcel v Kamenáči na kúpalisko, ktoré má obrovský potenciál. Vybudovať by som tam chcel v prvom rade slušné sociálne zázemie, kde by boli pod jednou strechou slušné toalety, sprchy, šatne, pokladňa, zázemie pre personál kúpaliska a reštaurácia s panoramatickou terasou na streche tej budovy s výhľadom na okolité rybníky, kúpalisko aj Malé Karpaty

Ako sa pozeráte na spor City Areny s mestom? Vy by ste ustúpili?

Keď som sa dozvedel o súdnom spore s City Arénou, hneď som vedel, že to pre mesto nedopadne dobre, pretože tie zmluvy medzi Mestom a City Arenou som veľmi dobre poznal. To, že tento spor primátor vyvolal, je jeho osobná zodpovednosť. Pre mňa je ale neakceptovateľné, že primátor sa pustil do tohto sporu poza môj chrbát a nás viceprimátorov a najbližších spolupracovníkom o tom ani len neinformoval. Vtedy môj pohár trpezlivosti s P. Bročkom pretiekol. Výsledok tohto sporu už všetci dobre poznáme -City Aréne muselo Mesto zaplatiť 100 000 eur a mohlo to dopadnúť ešte horšie, lebo tam hrozili aj ďalšie problémy vážneho charakteru

Ako sa pozeráte na rapídne zvyšovanie daní? Vedenie ho ospravedlňovalo nutnosťou pre pokrokom, boli viaceré petície namierené proti...Vy ste s tým súhlasili?

Rapídne zvyšovanie daní som nepodporil, pretože som si uvedomoval, že je príliš radikálne, najvyššie na Slovensku a mnohým Trnavčanom, ale aj podnikateľom, spôsobí veľké problémy. Mestské zastupiteľstvo následne obdržalo masívnu petíciu, kde občania žiadali dane prehodnotiť a znížiť. Petícia bola žiaľ vedením mesta odignorovaná. Pokrok v Meste je potrebné robiť, ale nie takýmto radikálnym spôsobom, že nechám krvácať slabšie skupiny obyvateľstva a trnavských podnikateľov, ktorým to zvýšenie spôsobilo riadny škrt cez rozpočet a problémy. S výškou daní je potrebné narábať veľmi citlivo a treba hlavne pamätať na to, že každú strunu môžete šponovať len dovtedy, kým vám nepraskne. Teraz sa k tým zvýšeným daniam a poplatkom zo strany Mesta navyše pridala aj obrovská inflácia, výrazne rastúce ceny energií a trnavským domácnostiam aj podnikateľom toto všetko spôsobí ešte veľmi vážne ekonomické problémy, ktoré sa naplno prejavia už počas tejto zimy. Vyťahovať ľuďom z peňaženiek ďalšie peniaze zvyšovaním daní, poplatkov, zvyšovaním a zavádzaním spoplatneného parkovania, považujem v tejto situácii za veľmi nebezpečnú hru s ohňom

Čo súčasný plat primátora, o jeho výške ste ako poslanec rozhodovali i vy...S akou sumou by ste sa uspokojili vy, v prípade vášho zvolenia?

Ak sa stanem primátorom, prvá z vecí, ktorú navrhnem mestskému zastupiteľstvu, bude zníženie platu primátora. O konkrétnej výške síce rozhodne v zmysle zákona zastupiteľstvo, ale uznesenie zastupiteľstva je platné, až keď ho podpíše primátor. Rúti sa na nás obrovská energetická kríza spojená s výrazným zdražovaním a všetci sa budeme musieť uskromniť. Šetriť v Meste chcem začať od seba - znížením platu. Mesto bude musieť začať dôsledne obracať každé euro, prestať bezbreho míňať peniaze na nepotrebné a marketingové veci a šetriť na prevádzkových aj administratívnych nákladoch. Ak nechceme, aby nám poklesli kapitálové výdavky mesta na nové investície v meste, budem musieť dôrazne ustrážiť, aby nám nezačali výraznejšie stúpať bežné výdavky. Pri súčasných cenách energií to nebude jednoduché, ale verím, že rozumnými úspornými opatreniami udržíme aj ceny za energie pre Mesto na uzde

S kým si viete predstaviť spoluprácu po voľbách?

Spoluprácu po voľbách si viem predstaviť s každým poslancom, ktorý bude hájiť záujmy Trnavy a Trnavčanov.
 

Rozhovor Mateja Lancarica s redaktorom Petrom Briskom bol zverejneny dna 12.9.2022 v mytrnava.sk