Trnavský fond solidarity

25.08.2022

TRNAVSKÝ FOND SOLIDARITY


Vytvoríme Trnavský fond solidarity, ktorý bude slúžiť na zmiernenie dopadov ekonomickej
a energetickej krízy pre najzraniteľnejších občanov Trnavy.

Mesto Trnava bude vyplácať finančné kompenzácie najohrozenejším skupinám občanov Trnavy (starobní a invalidní dôchodcovia s nízkym dôchodkom, vdovy, vdovci, osamelé matky s deťmi...), ktorí nedokážu zo svojich príjmov (starobný dôchodok, invalidný dôchodok, rodičovský príspevok...) zaplatiť nevyhnutné a neustále sa zvyšujúce výdavky na život (náklady, faktúry za bývanie, energie, lieky, základné potraviny, dane, poplatky..).

Považujeme za potrebné podať pomocnú ruku najzraniteľnejším skupinám občanom Trnavy,
ktorých súčasná ekonomická a energetická kríza vrátane rekordného zdražovania mnohých tovarov
a služieb zrazila na kolená, ocitli sa v pásme chudoby a nedokážu zo svojich príjmov už uhradiť
nevyhnutné náklady na život a bývanie. (Ako hovorí staré príslovie: "sme takí silní, ako naše
najslabšie ohnivko").

Prostredníctvom Trnavského fondu solidarity by Mesto Trnava dočasne prispievalo občanom, ktorí sa
dostali do nepriaznivej finančnej situácie, na základe transparentných pravidiel.

Príspevky jednotlivým fyzickým osobám s trvalým pobytom v Trnave by schvaľovalo Mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania Sociálnej komisie MZ. Príspevky by boli čerpané v súlade so Zásadami tvorby a použitia tohto peňažného fondu. Príspevky z fondu solidarity nebude možné vyplácať
nezamestnaným občanom, nakoľko v našom regióne je dostatočná ponuka pracovných miest.