Vráťme život opusteným mestským budovám a pomôžme si navzájom.

30.05.2022

V mestskom majetku je mnoho budov , ktoré dlhodobo chátrajú. Radi by sme spolu s vami tieto budovy oživili, preto ponúkame možnosť pre malých podnikateľov či tvorivých ľudí, vrátiť život do opustených, no krásnych budov. Formou prenájmu mestských priestorov a kompenzácie nákladov spojených s rekonštrukciou konkrétnych priestorov si pomôžeme navzájom.