Výstavba v Trnave s ohľadom na budúcnosť

30.05.2022

Výstavba v Trnave s ohľadom na budúcnosť 

Trnava sa rozvíja a sme tomu radi. Problémom ale je, že výstavba nových zón s bytovými a rodinnými domami bola schválená mestskými zastupiteľstvami (súčasným, ale aj minulými) častokrát bez dostatočnej dopravnej a občiansko - sociálnej infraštruktúry a vybavenosti. Absentujúca infraštruktúra v zónach, kde majú podľa územného plánu pribudnúť stovky, v niektorých lokalitách (Prúdy, Arboria, Cukrovar..), až tisíce nových bytov, začína spôsobovať veľké problémy, ktoré sa v budúcich rokoch ešte viac znásobia. Developeri v nových lokalitách častokrát nedostatočne riešia dopravnú infraštruktúru. Dôsledkom čoho je nedostatočná kapacita ciest a nedostatočné riešenie existujúcich križovatiek, ktoré neboli dimenzované na takú výstavbu a počty novogenerovaných áut, ale aj absentujúce chodníky v nových lokalitách, absentujúce zastávky MHD či cyklochodníky, čo nových obyvateľov častokrát núti používať autá.

Ďalším vypuklým problém je, že developeri častokrát nebudujú v nových lokalitách dostatočnú, v niektorých prípadoch dokonca žiadnu občiansku a sociálnu vybavenosť, ktorej budovanie by bolo na úkor ich zisku. V praxi to spôsobuje problémy, že noví obyvatelia nemajú kam v danej lokalite napr. umiestniť deti do škôlky, nemajú po ruke zdravotné stredisko, zastávku MHD, seniori nemajú k dispozícii žiadny stacionár alebo priestor, kde by sa mohli stretávať a riešiť svoje problémy. V mnohých veľkých lokalitách bude po dokončení chýbať základná škola, priestory pre kultúru, športoviská a iné. Táto chýbajúca infraštruktúra v nových lokalitách znižuje nielen kvalitu života novým obyvateľom, ale aj ostatným obyvateľom Trnavy, kde sa zväčšuje nápor na pôvodnú infraštruktúru. Dôsledkom sú preplnené cesty, rozširujúce sa dopravné zápchy po celej Trnave, nedostatočné kapacity v pôvodných škôlkach na pôvodných sídliskách, preplnené viaceré základné školy, preplnená a zapáchajúca kanalizácia v meste, dlhšie rady a čakanie u lekára na Poliklinike Družba, v zdravotnom stredisku na Prednádraží, nedostatok miest v zariadení pre seniorov, v zariadeniach opatrovateľskej služby pre seniorov a mnohé iné problémy.

Prečo tento problém nastal? Na vine tejto situácie nie sú developeri, pretože tí stavajú podľa schváleného územného plánu zóny, teda podľa toho, čo im odsúhlasí mestské zastupiteľstvo. Hlavným problémom je to, že častokrát mestskí poslanci nielen teraz, ale aj v minulosti uprednostnili záujmy developerov nad verejným záujmom a robia developerom rôzne ústupky a úľavy, aby nemuseli z rôznych pseudodôvodov budovať adekvátnu dopravnú, občiansku a sociálnu infraštruktúru a vybavenosť! Aké dôsledky toto spôsobilo v jednotlivých lokalitách si môžete pozrieť v našom videu.

Aké je riešenie tohto problému? Je nevyhnutné, aby Trnavčanov v Mestskom zastupiteľstve zastupovali takí poslanci, ktorí budú hájiť verejný záujem nad záujmami developerov. Považujeme za nevyhnutné, aby sa pri schvaľovaní akejkoľvek novej zóny a výstavby v územnom pláne zóny dôsledne trvalo aj na budovaní adekvátnej dopravnej, občianskej a sociálnej infraštruktúry.

Do územného plánu a jeho regulatívov by sme v spolupráci s odborníkmi, urbanistami, architektami chceli zakomponovať a schváliť jasné pravidlá a kritériá, ktorými sa developeri budú musieť pri výstavbe riadiť. Tak ako majú teraz pri určitom počte bytov povinnosť vybudovať aj adekvátny počet parkovacích miest, po novom by museli zabezpečiť v spolupráci s mestom aj adekvátny počet miest v materskej škole, základnej škole, adekvátne priestory pre vybudovanie zdravotného strediska, sociálneho centra pre seniorov, ako aj pre obchody, služby a kompletnú dopravnú a zelenú infraštruktúru v danom urbanistickom obvode.

Túto infraštruktúru bude v jednotlivých urbanistických obvodoch zabezpečovať mesto v spolupráci s developermi (investormi), ktorí sa budú na nej finančne, prípadne majetkovo podieľať na základe jasných a transparentných pravidiel v závislosti od počtu naplánovaných obytných jednotiek v danom urbanistickom obvode