Vyúčtovanie volebnej kampane

26.11.2022

Zverejnujeme Správu o prostriedkoch vynaložených na volebú kampaň.