Marek Chvíla

   

   Venuje sa práci s drevom a svojou trochou sa ako dobrovoľník pričinil o zveľadenie verejného priestoru mesta. Spod jeho rúk vznikli kŕmidlá pre vtáctvo v Kamennom mlyne, v rekreačnej zóne Štrky a podieľal sa na mnohých iných aktivitách spojených s drevom v našom meste.

Ženatý, otec 2 detí, ktoré ho motivujú zlepšiť a skvalitniť život v Trnave aj pre ďalšie generácie.


Dosiahnutie tohto cieľa sa nezaobíde bez načúvania potrebám občanov a rozvíjania mesta spolu s Trnavčanmi.

Jeho snahou je zvýšiť povedomie a zlepšiť manuálnu zručnosť u detí, ktorým sa v rámci voľného času venuje v tvorivých dielňach v materských školách.


V Trnave sa chcem zamerať na:
  • zlepšenie komunikácie mesta s občanom a nájsť spoločnú cestu a kompromisy

  • snažiť sa zlepšiť momentálnu dopravnú situáciu (osobnú, MHD)
  • rozvoj materských a základných škôl
  • vysádzanie aj úžitkových stromov (ovocné sady), prísupné pre verejnosť
  • zvýšiť spoluprácu mesta s okolitým vidiekom