Srdcom pre Trnavu

Naše vízie a riešenia

Trnavu vnímame ako mesto s obrovským potenciálom, v ktorom by sme chceli s naším tímom tvorivých Trnavčanov vytvárať platformu pre realizáciu zaujímavých nápadov, myšlienok a projektov, ktoré pozitívne a rovnomerne rozvinú Trnavu vo všetkých sférach.  Nevyhnutné je popritom dôsledne vnímať, počúvať názory Trnavčanov a vtiahnuť ich do diania v meste.

 

1. Doprava v Trnave a naše riešenia.


2. Výstavba v Trnave s ohľadom na budúcnosť.

Výstavba v Trnave s ohľadom na budúcnosť - Trnava sa rozvíja a sme tomu radi. Problémom ale je, že výstavba nových zón s bytovými a rodinnými domami bola schválená mestskými zastupiteľstvami (súčasným ale aj minulými) častokrát bez dostatočnej dopravnej a občiansko - sociálnej infraštruktúry a vybavenosti. Absentujúca infraštruktúra v zónach, kde majú podľa územného plánu pribudnúť stovky, v niektorých lokalitách (Prúdy, Arboria, Cukrovar..), až tisíce nových bytov, začína spôsobovať veľké problémy, ktoré sa v budúcich rokoch ešte viac znásobia. Developeri v nových lokalitách častokrát nedostatočne riešia dopravnú infraštruktúru...


3. Sociálna starostlivosť o Trnavčanov

Rodiny s deťmi a mládež

Seniori

Osoby v ťažkých životných situáciách a s postihnutím


4. Ekonomická a energetická kríza - efektívne riešenia pre ľudí a mesto.

  • Opatrenia na zmiernenie ekonomickej a energetickej krízy pre Trnavčanov.
  • Úsporné opatrenia Mesta Trnava.

5. Mestská farma - zdravá a dostupná zelenina aj ovocie.

  • Mestská farma
  • Záhrady pre trnavčanov

6. Životné prostredie, zeleň a atraktívne verejné priestory

- zrealizujeme projekty Záhrady pre Trnavčanov a Mestská farma

- vysadíme ovocné sady na mestskej ornej pôde v okolí Trnavy

- za každého narodeného Trnavčana nový strom

- ATRAKTÍVNE CENTRUM MESTA

- ATRAKTÍVNE MESTSKÉ PARKY

- ATRAKTÍVNE SÍDLISKÁ a obytné súbory


7. Vráťme život opusteným mestským budovám a pomôžme si navzájom. Mesto a ľudia spolu.

V mestskom majetku je mnoho budov , ktoré dlhodobo chátrajú. Radi by sme spolu s vami tieto budovy oživili, preto ponúkame možnosť pre malých podnikateľov či tvorivých ľudí, vrátiť život do opustených, no krásnych budov. Formou prenájmu mestských priestorov a kompenzácie nákladov spojených s rekonštrukciou konkrétnych priestorov si pomôžeme navzájom.


8. Trnafské centrum Mozartova. Veľké kultúrno-športové osvetové centrum - jediné svojho druhu na Slovensku.

Centrum pre celú rodinu. V centre aktuálne nájdete rôzne záujmové kurzy (tanec, šport, výtvarné umenie), knižnicu, jedáleň pre seniorov, cirkevnú školu , stacionár pre dospelých s postihnutím, intervenčné centrum pre deti a areáli možnosť kolektívnych športov (futbal, pingpong a iné).

Plánujeme centrum ďalej rozvíjať a vytvoriť tu priestor pre všetky vekové kategórie, kde si svoju záľubu , či oddych, nájde každý. Vytvoríme miesto, kde žijeme a tvoríme spolu ako komunita.


9. Spájame generácie, tvoríme komunitu.

Mestské komunitné klubovne v jednotlivých častiach mesta pre viaceré generácie. Usporadúvanie kultúrnych a osvetových akcií na vytváranie a zlepšovanie komunitných vzťahov v pravidelných intervaloch. Komunita, ktorá žije a dýcha. 


10. Olympijské plavecké centrum v Trnave.

Olympijské Plavecké centrum v areáli bývalej ZŠ Mozartova 10 - 50 metrový olympijský plavecký krytý bazén s kompletným zázemím a príslušenstvom podľa medzinárodných kritérií (potrebné rozmery a technické vybavenie na konanie pretekov, zázemie pre plavcov, rozhodcov, tribúna pre divákov, šatne, sprchy, WC, reštaurácia) + menší detský bazén na výcvik pre deti do 6 rokov

  • Trnava si zaslúži nad regionálny projekt.