Naše vízie

Olympijské Plavecké centrum v areáli ZUŠ Mozartova 10 - 50 metrový olympijský plavecký krytý bazén s kompletným zázemím a príslušenstvom podľa medzinárodných kritérií (potrebné rozmery a technické vybavenie na konanie pretekov, zázemie pre plavcov, rozhodcov, tribúna pre divákov, šatne, sprchy, WC, reštaurácia) + menší detský bazén na výcvik...