Olympijské plavecké centrum v Trnave


        Olympijské Plavecké centrum v areáli ZUŠ Mozartova 10 - 50 metrový olympijský plavecký krytý bazén s kompletným zázemím a príslušenstvom podľa medzinárodných kritérií (potrebné rozmery a technické vybavenie na konanie pretekov, zázemie pre plavcov, rozhodcov, tribúna pre divákov, šatne, sprchy, WC, reštaurácia) + menší detský bazén na výcvik pre deti do 6 rokov. • Trnava si zaslúži nadregionálny projekt.


Využitie Plaveckého centra bude pre širokú verejnosť všetkých vekových kategórii, ako aj pre profesionálne a amatérske plavecké kluby, spolky, nadšencov nasledovné (návrh využitia):

 • Vyhradené hodiny pre plavecké kluby, spolky..
 • Vyhradené hodiny pre deti a žiakov MŠ, ZŠ, SŠ (viď nižšie) - plavecký výcvik
 • Vyhradené hodiny pre trnavských seniorov s inštruktorom
 • Všetky ostatné hodiny poskytnuté pre širokú verejnosť
 • Dni školského vyučovania: dopoludňajšie hodiny
 • Detský bazén: výcvik s inštruktorom pre deti z mestských materských škôl, plavecký výcvik vo vyhradené dni s inštruktorom aj pre deti do 3 rokov
 • Plavecký 50 m bazén - dopoludnia / popoludní do skončenia vyučovania - plavecký výcvik s inštruktormi pre žiakov a študentov trnavských základných a stredných škôl
 • Od 15:00 až 21:00 - široká verejnosť (Trnavčania - zvýhodnené vstupné)
 • Prázdniny/víkendy/sviatky - vyhradené hodiny pre plavecké kluby, tréningy, súťaže. Ostatné hodiny (minimálne 2/3 prevádzkového času pre širokú verejnosť).

      

Plavecké centrum bude slúžiť v letných mesiacoch aj ako kúpalisko - veľké panoramatické vysúvacie dvere zo západnej strany sa budú dať veľkoryso otvoriť s výstupom na zatrávnenú pláž zo západnej strany s lehátkami na opaľovanie a odpočinok s výhľadom na Kamenný mlyn, park pri štreke a časť Malých Karpát

Priamo z bazéna bude pekný výhľad cez veľké panoramatické okná a dvere na západnej strane na Kamenný mlyn, park pri Štreke a vrcholky Malých Karpát

Súčasťou plaveckého centra bude aj slušná reštaurácia s kaviarňou s výberom teplých jedál

V tesnej blízkosti plaveckého centra bude v areáli ZUŠ Mozartova 10 vybudované detské ihrisko, aj ihrisko na plážový volejbal. K dispozícii je už v súčasnosti jestvujúce multifunkčné ihrisko. Súčasťou plaveckého centra bude aj adekvátny počet parkovacích miest pre automobily, bicykle, zastávka MHD na Tajovského (3 min.)

Plavecké centrum bude napojené na horúcovod (z výmeničky z tesnej blízkosti), na elektrickú energiu (trafostanica hneď vedľa), plyn (stanica v tesnej blízkosti)

Plavecké centrum bude mať na streche osadené fotovoltaické panely na ohrev vody a do úvahy pripadá osadenie fotovoltaických panelov na južnú (slnečnú) stranu strechy na Mozartovej 10 - úspora nákladov na prevádzku


Viaczdrojové financovanie realizácie plaveckého centra:

 • Fond na podporu športu
 • požiadame o podporu ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • požiadame o podporu ministerstvo financií SR
 • požiadame o podporu Slovenský olympíjsky výbor
 • Rozpočet Mesta
 • Rozpočet TTSK (stredné školy + prepojenie na hokejovú akadémiu)
 • Návratné zdroje financovania
 • Rôzne fondy, výzvy, grantové schémy na podporu športovej infraštruktúry
 • požiadame o finančnú podporu veľkých trnavských zamestnávateľov (odplata vo forme vyhradených hodín pre ich zamestnancov, umiestnenie loga..)


Znížené prevádzkové náklady - požiadame o podporu Trnavskú teplárenskú a.s.: vyhrievanie bazéna - horúcovod z EBO Jaslovské Bohunice - rokovanie so štátnou Trnavskou teplárenskou na úrovni ministerstva hospodárska s cieľom vyrokovať, aby Trnavská teplárenská dodávala teplo do Plaveckého centra len za prevádzkové náklady bez zisku vo verejnom záujme pre podporu rozvoja športovania detí a mládeže v trnavskom regióne

Trnavská teplárenská vo svojom profile deklaruje: "Záleží nám na rozvoji trnavského regiónu, preto okrem výroby a dodávky tepla podporujeme aj niektoré športové a kultúrne inštitúcie a podujatia." Zdroj: https://www.tatas.sk/profil-spolocnosti/

Znížené prevádzkové náklady - TAVOS a.s. - najväčším akcionárom spoločnosti TAVOS je Mesto Trnava, ktoré vyrokuje v spoločnosti TAVOS dodávky vody a odvod použitej vody za výrazne zníženú cenu - príspevok od TAVOS vo verejnom záujme pre podporu rozvoja športovania detí a mládeže v trnavskom regióne

 • Fotovolaické panely na streche plaveckého centra, prípadne na susednej streche ZUŠ Mozartova 10 - pomocný solárny zdroj na ohrev vody

https://www.olympic.sk/clanok/stat-kontrola-NKU

https://www.olympic.sk/clanok/fond-na-podporu-sportu-podporil-90-sportovisk-za-viac-ako-30-milionov-eur