Ing. Peter Kvasničák

Rodený Trnavčan a absolvent Gymnázia Jána Hollého na Hollého ulici. Vyštudoval Fakultu informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity so zameraním na počítačové systémy a siete (Bc.), respektíve informačné systémy (Ing.). Počas štúdia získal okrem iného vedomosti v problematike modelovania a simulácie procesov, automatizácie a bezpečnosti informačných systémov.

V pracovnej časti života sa venoval viacerým oblastiam informačných technológii - vývoj a testovanie monitorovacích zariadení, správa informačných systémov a kritickej infraštruktúry, vzdelávanie ľudí v rôznych oblastiach IT až po manažment IT služieb na regionálnej a globálnej úrovni, ktorý si vyžaduje značnú mieru disciplíny, riadenia rozpočtu, komunikácie a spolupráce s množstvom interných a externých partnerov.

Okrem toho venuje svoj voľný čas viacerým verejnoprospešným a dobrovoľníckym aktivitám:

  • Spolupodieľanie sa na tvorbe náučných chodníkov (okrem iného v Kamennom mlyne)
  • Dobrovoľník v neziskovej organizácií so zameraním na vzdelávanie - rozvoj zručností prostredníctvom spoločenských hier
  • Dobrovoľník pri iných aktivitách (Ekofest, sadenie stromov apod.)

Svoje schopnosti a skúsenosti by chcel ponúknuť ako poslanec mestského zastupiteľstva, pričom jeho hlavnými cieľmi sú:

  • Skutočné riešenie problému s parkovaním (či už pre obyvateľov, ale aj ľudí, ktorí v Trnave pracujú)
  • Efektívnejšia MHD pre ľudí
  • Rozvoj turizmu a kultúry
  • Spolupráca na lokálnej (okres) až medzinárodnej (partnerské mestá) úrovni