Podporte nás


Nakoľko na našu volebnú kampaň budeme potrebovať aj finančné zdroje, môžete nás podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na náš transparentný účet. Na tento účet môže zaslať finančné prostriedky len fyzická osoba, alebo právnická osoba so sídlom v SR. Príjemca musí byť jasne identifikovateľný nakoľko pri neidentifikovateľných platbách musíme zo zákona vrátiť platbu na účet ministerstva vnútra SR. Na transparentnom účte si môžete pozrieť všetky naše príjmy a výdavky za volebnú kampaň.

Ďakujeme každému prispievateľovi a podporovateľovi!


Údaje o účte:

Číslo účtu: SK3183300000002302232164

Majiteľ účtu: Mgr. Lančarič, Matej

Názov účtu: Matej Lančarič