STATICKÁ DOPRAVA - parkovanie v Trnave


Zavádzanie rezidenčných zón je síce dobrá myšlienka, ale radnica pri ich zavádzaní postupuje úplne
opačne, ako by mala a v rozpore s Koncepciou rozvoja statickej dopravy v Trnave, ktorú pre mesto
Trnava vypracovali dopravní inžinieri v roku 2016.
Treba si v prvom rade uvedomiť, že v rámci legislatívy je možné vyberať parkovné len na legálne
vyznačených parkovacích miestach, ktoré sú v súlade s normou.

Hlavný problém ale je, že na sídliskách a obytných zónach máme 2818 parkovacích miest (ktoré napočítali pri spracúvaní Koncepcie), ktoré nie sú v súlade s normou, ale v súčasnosti sa na nich parkuje.

Ak spoplatníme celú Trnavu, tak v Trnave automaticky zrušíme týchto 2818 parkovacích miest, ktoré nie sú v súlade s normou a toto spôsobí v Trnave parkovací kolaps!
Treba si zároveň uvedomiť aj to, že v rezidenčných zónach, kde sa doposiaľ zaviedlo parkovné, sa síce
situácia s parkovaním dočasne zlepšila, ale to iba preto, lebo autá vodičov, ktorí mali platiť parkovné,
sa presunuli o ulicu - dve vedľa, kde sa parkovné zatiaľ neplatí. V momente, keď sa spoplatní celá
Trnava, sa tieto autá vrátia na svoje pôvodné miesta a budú musieť tvrdo platiť, ale zároveň tým
zrušíme 2818 miest, čo si nemôžeme dovoliť.

Aký navrhujeme postup pri parkovacej politike?
Rezidenčné parkovanie na sídliskách a obytných zónach zrušíme a zavedieme ho až vtedy, keď
tieto parkovacie miesta dobudujeme a zároveň vytvoríme záchytné parkoviská
tak, ako to navrhli
dopravní inžinieri v Koncepcii (záchytné parkoviská - sever, juh, východ, západ s ich naviazaním na
MHD).

Parkovné v zóne A navrhneme znížiť z 1,50 na 1 euro za hodinu (aby sme v kríze pomohli
podnikateľom v centre aj občanom motoristom), Zónu B a C ponecháme ako je a rezidenčné
parkovanie zatiaľ ponecháme len v centre, na Podjavorinskej, Hlbokej a Spratakovskej, lebo to je dosť uzavreté sídlisko a na Hospodárskej 1, aby sídlisko nezneužívali cestujúci vlakom ako záchytné parkovisko. Ostatné
rezidenčné zóny spustíme až po dobudovaní parkovacích miest.