Vyučtovanie volebnej kampane

Zverejnujeme Spravu o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň.